om afdelingen

Velkommen på M51


Idrætskirurgisk Enhed M51 er en del af ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og varetager for det meste elektive, dvs. planlagte, behandlinger.

Afdelingen foretager alle former for ledbåndskirurgi og ledbåndsrekonstruktioner, hvoraf en stor del består af forreste korsbåndsskader med og uden ledsagende skader i knogle, brusk eller meniskerne. Der tilbydes også hoftekirurgi, ankelkirurgi, skulderkirurgi inklusive specialiseret åben bløddelskirurgi.

Fra Sundhedstyrrelsen har afdelingen siden 2011 fået tildelt det eksklusive behandlingsret, også kaldt "højt specialiseret funktion", for den idrætskirurgiske behandling af bl.a. på børn og unge, herunder korsbåndsrekonstruktioner.

Afdelingen har et tæt samarbejde med fysioterapien, og der udarbejdes både kommunale og specialiserede patientforløb. Der eksisterer også et tæt samarbejde med med vores søsterafdeling - Institut for Idrætsmedicin (M81) og deres forskningsenhed. Dette tværfaglige samarbejde skaber et unikt arbejdsmiljø med mulighed for både kirurgiske og ikke kirurgiske behandlinger på internationalt niveau.


Vi har 15 operationslejer om ugen og udfører ca. 50 indgreb/uge. Derudover nærmer vi os 20.000 ambulante patientkontakter/år.


Velkommen til...

Prof. Michael Rindom Krogsgaard

Idrætskirurgisk enhedens forskningsleder

Overlæge

Torsten Warming

Idrætskirurgisk enhedens daglig leder

Afdelingens lægelige stab består af én professor, 6 overlæger og 3 afdelingslæger. Dertil kommer et skiftende antal af lægestuderende og læger under uddannelse :


Professor

Ovl. Michael Krogsgaard

Overlæger

Peter Lavard

Martin Rathcke

Torsten Warming

Anette Holm Kourakis

Lars Konradsen

Jørgen Friis

Christian Dippmann

Afdelingslæger

Rasmus Kramer Mikkelsen

Simone Rechter

Tim Houbo Pedersen


Se vores lægelige stab her:

Prof. Michael Rindom Krogsgaard

overlæge Torsten Warming

overlæge Lars Konradsen

overlæge Christian Dippmann

afdelingslæge Simone Rechter

afdelingslæge Tim Houbo Pedersen

overlæge Jørgen Friis

afdelingslæge Rasmus Kramer Mikkelsen

overlæge Martin Rathcke

overlæge Peter Lavard

overlæge Anette Holm Kourakis

Idrætskirugisk Enhed varetager alle former for kikkertkirurgi (atroskopi) i de fleste led, såsom skuldre albuer, hofter, knæ- og ankelled. Desuden behandler vi en del bløddelsskader ved at bruge åben kirurgi.

Skaderne er ofte idrætsrelaterede, men kan også opstå på anden vis ved eksempelvis faldtraumer.

Vi foretager alle former for ledbåndskonstruktioner i knæ - både forreste og bagerste korsbånd, udvendige og indvendige sideledbånd hos både voksne og børn.

Ved behov har vi adgang til donor-senevæv fra vævsbank, ligesom vi foretager mere avanceret bruskkirurgi, menisk-transplantationer​ samt indsættelse af kunstige menisker.


Idrætskirurgisk Enhed (M51) er af Sundhedsstyrelsen tildelt højtspecialiseret funktion indenfor idrætskirurgi, hvilket indebærer, at vi har landsdelsfunktion med varetagelse af de mere sjældne og komplicerede operationer.


Højtspecialiseret funktion:

Rekonstruktion af korsbånd hos børn (med åben epifyse)

Trochleaplastik (udvidet behandling af habituelle patellaluksationer)

Multiligament rekonstruktioner i knæet

Rekonstruktioner af bagerste korsbånd

Scapula crepitans

Avanceret bruskkirurgi

Avanceret meniskkirurgi, inklusiv transplantation

Regions funktion:

Revision af forreste korsbånds-rekonstruktioner

Hofteartroskopier

Hovedfunktion:

Almen knækirurgi (akutte og kroniske menisk-, brusk- og ledbåndssakder, m.m.)

Almen skulderkirurgi (afklemnings syndrom, akutte og kroniske skader i skulderens ledbånd og sener, frossen skulder, m.m.)

Kronisk kompartment syndrom i underbenene

Behandling af sportsankel

m.m.


Der ud over foretager vi:

Udvidet kirurgisk behandling af bruskskader (Trufit, MACI) udviklingsfunktion

Meniskrekonstruktioner og transplantationer på forskningsbasis. udviklingsfunktion

Kirurgi for ustabilt eller smertefuldt sternoclavikulærled efter traume (ikke Mb. Tietze).

Artroskopisk kirurgi for osteochondritter eller anden patologi i ankelleddet, hvor supplerende adgange som fx bagre artroskopisk adgang til ankelleddet kan forudses.