Henvisninger

Henvisning til Idrætskirurgisk Enhed

Vi modtager henvisninger fra hele landet og har fokus på at se alle henviste patienter inden for 30 dage.

Som henvisende læge kan du altid kontakte Idrætskirurgisk Enhed for at bede om råd.

Ved konkrete spørgsmål angående udredning og behandling kan man som lægekonferere med vores vagthavende idrætskirurgi (hverdag fra kl. 8-15.30). Kontakten etableres enten via sekretariatet eller den ortopædkirurgiske bagvagt på Bispebjerg Hospital.

Har du spørgsmål om din henvisning eller er i tvivl om patienten kan/skal ses på Idrætskirurgisk Enhed ring til 3863 5320 eller send en mail til: idraet.bispebjerg@regionh.dk

FAQ

Hvem kan jeg henvise til Idrætskirurgisk Enhed?

Principielt kan alle læger henvise til Idrætskirurgisk Enhed. Af praktiske grunde vil det dog ofte være patientens egen læge som i sin funktion som tovholder (gatekeeper) koordinerer patientens udredning og behandling. Dette er specielt vigtigt, hvis en patient fejler mere end en ting eller skal udredes af forskellige specialer sideløbende.

Hvor lang tid går der før jeg bliver indkaldt?

Alle patienter har ret til at blive set af en speciallæge inden for 30 dage efter henvisningen er modtaget og godkendt. Eftersom afdelingen skal sikre sig, at patienten bliver set på den korrekte afdeling og det rigtige hospital, skal den henvisende læge sørger for, at afdelingen har adgang til alle relevante informationer. Udover en grundig henvisning med angivelse af symptomer, korrekt side og tidligere udrednings-/behandlings tiltag skal relevante journaler, epikriser og originalt billedemateriale vedhæftes. For at undgå at patienter spiller tiden med at vente på en konsultation på afdelingen, som ikke kan eller må foretage en given behandling, forbeholder afdelingen sig retten til at afvise patienter, hvis henvisningen er mangelfuld.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg henviser en patient til vurdering på Idrætskirurgisk Enhed?

Afhængig af den til grundliggende skade eller sygdom, kan der være behov for særlige røntgenoptagelser, MR-, CT- eller ultralyds- undersøgelser, som skal foreligge inden henvisningen. Listen over de hyppigste henvisningsdiagnoser og praktiske oplysninger vedr. den specifikke henvisning findes nedenfor.

Hvad lang er ventetiden på en given behandling på Idrætskirurgisk Enhed?

Idrætskirurgisk Enhed har til mål at overholde patientens krav på udredning og behandlingen indenfor 30 dage. Behandlinger som ligger under Sundhedstyrelsens Højtspecialiseret Funktion (HSF) er dog ikke omfattet af dette. Dette gælder f.eks. den kirurgiske behandling af flerligamentskader, ligament- og bruskskader hos børn eller det bagerste korsbånd.

Henvisninger


Se også gerne Sundhedsstyrelsens patientforløbsbeskrivelser , hvor de hyppigste forløb indenfor ortopædkirurgien er beskrevet.


Rekonstruktion af korsbå​nd hos børn (med åbne epifysesk​iver):

Vi vil bede om, at der foreligger et rtg. af knæet og en MR-scanning, der viser korsbåndsskaden og de åbne epifyseskiver.

Henvisningen må godt sendes, før MR-scanning er foretaget, hvis klinikken er entydig, og det angives, hvornår og hvor scanningen vil blive foretaget, så vi kan planlægge det ambulante besøg derefter.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Trochleaplastik (udvid​et behandling af habituelle patellaluksationer):

Vi modtager gerne patienter med multiple habituelle patellaluksationer eller permanent subluxerede/luxerede patellae, hvor man forventer, at en operationskombination af MPFL-rekonstruktion, trochleaplastik, medialisering af tub. tibia og/eller distalisering af tub. tibia kan blive aktuel.

Et lige lateralt rtg af knæet og MR-scanning af knæet med opmåling af TTTG-afstand og vurdering af trochleadysplasi og trochleavinkel ved trochleaindgangen skal foreligge ved henvisning.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Multiligament rekonstruk​​tioner / knæluksationer:

Akutte knæluksationer må I meget gerne konferere med os, hvad angår behandlingsstrategi, bandagering ect.

Akutte multiligamentlæsioner uden kar/nerveskade vil vi også gerne have konfereret hurtigt, da vi i flere tilfælde vil foretage subakut resuturering/ augmentering af visse af ligamenterne.

Vi modtager patienter med knæ med kronisk instabilitet på baggrund af insufficiens af flere ligamenter. Før henvisning skal knæet som hovedregel være afhævet, have fuld bevægebue, genoptræning skal være iværksat, og instabilitet skal være vurderet som værende hovedproblemet. MR-scanning af knæet vil være en fordel, da det vil forkorte udredningsforløbet.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Rekonstruktioner af bagerste korsbånd (PCL):

Vi modtager patienter med knæ med posterior instabilitet på baggrund af insufficiens/ruptur af PCL. Før henvisning skal knæet som hovedregel være afhævet, have fuld bevægebue, genoptræning skal være iværksat og instabilitet skal være vurderet som værende hovedproblemet.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Scapula crepitans

Vi foretager endoskopisk resektion af bursa og det apicale-mediale hjørne af scapula i tilfælde, hvor der er smertefuld ”klikken” eller ”skurren” af scapula mod thorax-væggen. Vi modtager ikke patienter, der udelukkende har ømhed langs mediale scapularand uden dette samtidige tegn på mekanisk kollision.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Revision af forreste korsbånds-rekonstruktioner:

Både klinisk og MR-verificeret ruptur af graften og/eller gener i form af pivoterende instabilitet skal være til stede. Ren smerte ved belastning betragtes ikke som henvisningsindikation.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Hofteartroskopier:

Ukarakteristiske hofte/lyskesmerter skal primært udredes af idrætsmedicinsk afdeling/reumatolog.

Hvis det er konkluderet, at smerterne stammer fra hofteleddet, skal det udelukkes, at der er tale om manifest hofteartrose eller medfødte forandringer i bækken så som hofte dysplasi. Idrætskirurgisk enhed varetager IKKE behandling af hofteartrose eller hofte dysplasi. Der anbefales derfor at alle patienter inden henvisninger til idrætskirurgisk enhed får foretaget et standardiseret røntgen billede af hele bækken.

Hofteartroskopi tilbydes, hvis på baggrund af passende klinik, anamnese og billede diagnostik vurderes at smerterne stammer fra hofteleddet (CAM, Pincer eller anden intraartikulær patologi).

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Visitations algoritme for hofteleds relaterede smerter

Større rotatorcufflæsioner:

Vi modtager gerne akutte rupturer

Henvisningen vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Skulderinstabilitet:

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Skulderkontraktur:

Patienter med skuldre med nedsat bevægelighed i flere planer på baggrund af traume uden samtidig fraktur, eller som fremviser klassisk frozen shoulder modtages uden behov for yderligere udredning.

Patienter med dårlig skulderbevægelighed på baggrund af displacerede tuberculum major frakturer, caputfrakturer eller artrose henvises til afdelinger, der udfører skulderalloplastikker.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Udvidet kirurgisk behandling af bruskskader


Hvis generne er udtryk for en generel degenerativ brusklidelse (fx artrose eller generel bruskslid fundet ved artroskopi) kan vi ikke tilbyde yderligere bruskbehandling.

Hvis der er tale om en veldefineret fuldtykkelses bruskdefekt skal mikrofrakturering have været forsøgt minimum 6 måneder før henvisning.

Vores nuværende behandlingsparadigme er som følger:

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Menisk rekonstruktioner og transplantationer på forskningsbasis:

Yngre personer med begyndende belastningssmerter på baggrund af tidligere stor partiel eller total menisk resektion men uden manifest eller generaliseret artrose modtages med henblik på eventuel implantation af kunstmenisk eller transplantation af allograft menisk. Patienterne skal være udredt med rtg. og MR-scanning og gerne artroskoperet.

Patienterne skal altid først konfereres med overlæge Anette Holm Kourakis eller overlæge Martin Rathcke.


Kirurgi for ustabilt eller smertefuldt sternoclavikulærled efter traume ( ikke Mb. Tietze):

Patienter med ovenstående modtages med henblik på artroskopisk/åben resektion og/eller stabilisering. Skal være udredt med rtg, MR-scanning og CT scanning.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).


Artroskopis​k kirurgi for osteochondritter eller anden patologi i ankelleddet:

Vi modtager gerne patienter med ankel problemer, hvor supplerende adgange som fx bagre artroskopisk adgang til ankelleddet kan forudses. Der skal foreligge rtg af ankelled, MR-scanning og i tilfælde af osteochondrit CT-scanning, der præciserer placeringen af læsionen.


Udvidet kirurgisk behandling af bruskskader i knæ hos børn (osteokondrale læsioner):

Hvis der er tale om en veldefineret fuldtykkelses bruskdefekt eller stabile/løse osteokondrale fragmenter, modtager vi gerne henvisninger mhp kirurgisk behandling. Hvis generne er udtryk for en generel degenerativ brusklidelse (fx artrose eller generel bruskslid fundet ved artroskopi) kan vi ikke tilbyde yderligere bruskbehandling.

Vores nuværende behandlingsparadigme er som følger: