Uddannelse

Velkommen til idrætskirurgisk sektion M51


Idrætskirurgisk sektion M51 på Bispebjergs Hospitals ortopædkirurgisk afdelingen er en af landets førende afdelinger inden for udredning og behandling af idrætsskader. Udover de almenlige, idrætskirurgiske indgreb i skulder, albue, hofte, knæ og ankel, har afdelingen fra Sundhedstyrelsen fået tildelt den høj specialiserede funktion i behandling af trochleoplastik, scapula crepitans, avanceret ledbånd-, brusk- og menisk kirurgi i knæet, samt korsbåndrekonstruktion hos børn og unge. Idrætskirurgisk sektion er derudover del Internationale Olympiske Kommittees (IOC) Sports Medicine Copenhagen,Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athletes Health.

I forbindelse med speciallæge uddannelsen har introlæger og kursister et forløb på henholdsvis 2 uger og 2 måneder på idrætssektionen. Fokus ligger på udredning og behandling af de hyppigste idrætskirurgiske tilstande og skader, men der er altid mulighed for at deltage i specifikke operationer eller speciallæge ambulatorier. Afdelingen er aktiv inden for idrætskirurgisk forskning og har et tæt samarbejde med Institut for Idrætsmedicin, som vi har fælles konferencer med hver anden uge.

Derudover har vi ofte KBU-læger og lægestuderende til kliniske ophold både som del af deres uddannelse eller på frivillig basis. Vi er også gerne behjælpelig med at finde bachelor eller kandidat opgaver eller hjælpe med forsknings projekter med relation til idrætskirurgi.


Ved spørgsmål eller andet input er du velkommen til at kontakte os.

Fokuseret Ophold

På Idrætskirurgisk Enhed M51 har vi regelmæssig studerende, kommende speciallæger og kollegaer fra andre afdelinger på fokuseret ophold.

Afhængig formålet med opholdet er programmet mere eller mindre fastlagt. Dette gælder specielt forløbet for vores introduktionslæger og kommende speciallæger. Vi hilser dog alle velkommen, som gerne vil bruge en eller flere dage for at få et indblik i idrætskirurgi.

Introlæger

Opholdet aftales med kontaktpersonerne på afd. M, (f.eks. den uddannelses ansvarlig overlæge, vagtplanlæggeren, m.m.) og sektionslederen på Idrætskirurgisk Enhed M51 ovl. Torsten Warming.

Opholdet varer i 2 uger, hvor introduktionslægen er fritaget fra vagtopgaverne på afd. M for at deltage som opservatør i ambulatorium, operationsgang, konferencer, m.m.

Formålet med opholdet er at få et generel forståelse for idrætskirurgiske skader, deres udredning og behandling, samt at lære arbejdsgangene på Idrætskirurgisk Enhed at kende. Efter afslutningen af opholdet skal introduktionslægen være i stand at udføre en sufficient undersøgelse af knæ og skulder, samt at kende til udrednings- og behandlingsforløb af de hyppigste idrætskirurgiske skader.

Kursister

Opholdet planlægges med kontaktpersonerne på afd. M, (f.eks. den uddannelses ansvarlig overlæge, vagtplanlæggeren, m.m.) og sektionslederen på Idrætskirurgisk Enhed M51 ovl. Torsten Warming.

Opholdet varer i 2 måneder, hvor kursisten er udlånt til Idrætskirurgisk Enhed onsdag til fredag. Kursisten har to faste ambulatorier og operationsdag, hvor egne patienter opereres under speciallæge supervision. Ugens resterende dag indgå kursisten i almendelig (vagt-) arbejdet på afdeling M.

Efter en introduktionen til afdelingen vil kursisten have et fælles ambulatorium med en af speciallægerne, for at lære arbejdsgangene på Idrætskirurgisk Enhed at kende. I de følgende 8 uger vil kursisten udrede og behandle ny henviste patienter i sit eget ambulatorium.

Formålet med opholdet er at få et øge forståelse for idrætskirurgiske skader, deres udredning og behandling, samt at lære arbejdsgangene på Idrætskirurgisk Enhed at kende. Efter afslutningen af opholdet skal kursisten være i stand til at udføre en sufficient undersøgelse af knæ og skulder på specialist niveau, samt at kende til udrednings- og behandlingsforløb af de hyppigste idrætskirurgiske skader. Desuden skal kursisten have tilegnet sig viden om udredning og behandling af idrætskirurgiske skader, som er omfattet af afdelingens højt specialiseret funktion (udredning og behandling af flereligamentsskader, knæskader hos børn og unge, behandling af vedvarende instabilitet af knæskallen, m.m.).

Tidlig klinisk ophold (TKO)

TKO forløb skal iflg. SUND´s hjemmeside "give den studerende kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet på et hospital, herunder samarbejdet med andre faggrupper, samspillet mellem forskellige specialer og kommunikationen mellem lægen og patienten. Den studerende skal stifte bekendtskab med lægens arbejde i den sekundære sektor ved at følge en læge i dennes arbejde."

Opholdet varer i 7 dage og den studerende vil typisk følge forskellige læger fra idrætskirurgisk sektion for at lære de forskellige arbejdsgange af kende. Som udgangspunkt vil den studerende deltage i 1. ambulatorium, hvor henviste patienter ses og vurderes af vores speciallæger, 2. operationsgang og 3. til vores forskellige konferencer.

Ved særlig interesse kan denstuderende snuse til vores søsterafdelinger, her f.eks. idrætsmedicinsk afd. (M81), Akut Modtagelsen (AKM), m.m.

Opholdet er en obligatorisk del af bacheloruddannelsen, men der er ikke nogen specifikke krav, som skal opfyldes.

Nationale og internationale Fellows

Eftersom Idrætskirusgisk Enhed har et unikt lærings- og forskningsmiljø får afdelingen regelmæssig besøg fra andre speciallæger. Disse fellowships er enten aftalt direkte med afdelingen eller organiseret af forskellige fagorganisationer.

Den Danske Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) men også den europæiske selskab af sportstraumatologi, knækirurgi og artroskopi (ESSKA) uddeler fellowships og stipendiater, som muliggør et lærings ophold på Idrætskirurgisk Enhed i op til 4 uger.

Undervisningsmateriale

muscle-skelatal examination.pdf
ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik udg 10 A4.pdf

Kontakt

Ovl. Torsten Warming

Sektionsleder

Torsten.Warming@regionh.dk

Prof. Michael Krogsgaard

Forskningsleder

Michael.Rindom.Krogsgaard@regionh.dk

Ovl. Lars Konradsen

Klinisk Lektor

Lars.Konradsen@regionh.dk

Ovl. Christian Dippmann

Klinisk Lektor

CDIP0006@regionh.dk

Bispebjerg Idrætsskade Kurser

Sammen med Institut for Idrætsmedicin (M81) arranger Idrætskirurgisk Enhed 1-dags kurser i idrætsmedicn og idrætstraumatologi. Kurserne holdes indenfor forskellige emner og er godkendt af efteruddannelsesfonden for almen praksis.

Der et bgrænset antal med reduceret tilmedings gebyr for studerende, kommende speciallæger i reumatologi, ortopædi eller almen medicin.

1-dags kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

Arrangør:

Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:

Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr kursus). Kurserne er af 1 dags varighed og søges refusionsgodkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Form:

Externat

Formål:

En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:

Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurisk afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i Sportsfysioterapi.

Sted:

Fysioterapien, indgang 10/Uddannelsescentret, indgang 50, Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dato og varighed:

8 torsdage (1 – 2 kurser pr måned fra januar – maj 2018), 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2 x 15 min. te/kaffepause)

Pris:

Pr kursus 3000 kr. inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, 800 kr. inkl. moms for yngre læger.

Tilmelding:

På Institut for Idrætsmedicin’s hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift ”courses” senest 4 uger før kursets afholdelse.

Detaljeret program bliver tilsendt pr. mail ca. 4 uger før kursusafholdelse.

Deltagerne vil forud for hvert kursus modtage en E-faktura på kursusgebyret fra Bispebjerg Hospitals regnskabsafdeling.

Endelig kursustilmelding er kun gældende når indbetaling af kursusgebyret har fundet sted.

Det er ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.http://ismc.dk/courses/clinical-courses-1-dags-kurser/