den instabile skulder

Generelt om instabilitet

Skulderleddet er det led i kroppen, som har den største bevægelighed. Derfor er skulderleddet også mere tilbøjeligt til at være udsat for skader. Skulderen kan gå ud af led (også kaldt: luksation) som følge af en akut skade f.eks. et fald, eller den kan være instabil fra naturens side. Årsagen til instabiliteten er en løs skulderkapsel, som ved akutte skader rives i stykker eller som kan være svag fra naturens side hos patienter med hypermobilitet eller hyperlaxitet.

Hvis skulderen først er gået af led, er der fremadrettet en øget risiko for at det sker igen. Generelt kan man sige, at jo yngre og jo mere aktiv en patient er ved første luksation, jo større er risikoen for at vedkommende oplever instabilitet eller sågar en fornyet luksation. Når skulderen går ud af led, er der en stor risiko for ledsagende skader i skulderens andre strukturer så som ledlæben (labrum glenoidale), sener (rotator cuff), skulderbladets ledflade (glenoid) og/eller ledhovedet (caput).

Behandling


Initialt:

Den primære behandling af skulderen ved en akut luksation er, at skulderen sættes på plads så hurtig som muligt. Dette foretages som regel på en skadestue. I sjældne tilfælde kan skulderen ikke sættes på plads i skadestuen og proceduren skal foretages i fuld bedøvelse på operationsgangen.

Efterfølgende skal skulderen holdes i ro med en armslynge i 2-3 uger, og patienten henvises til skulderstabiliserende træning i fysioterapeutisk regi.

Det kan være svært i den akutte fase at udelukke ledsagende skader i muskler og sener, hvorfor der som regel tilbydes en opfølgende kontrol et par dage efter skaden. Ved tilstedeværelsen af ledsagende skader med konsekvenser for skulderens stabilitet eller funktion, tilbydes som regel en operation for at gøre skulderen stabil på længere sigt.


Post-akut behandling:

Risikoen for at skulderen går ud af led igen (også kaldet: re-luksation) er afhængig af patientens aktivitetsniveau og alder. Hos patienter under 20 år er re-luksationsraten >80%, mens den er omkring 60% hos patienter mellem 20-30 år og 20-40% hos patienter over 40 år. Patienter under 20 år tilbydes derfor som regel en skulderstabiliserende operation allerede efter en første luksation. Hos patienter mellem 20-30 år er både operativ og ikke-operativ behandling en option, mens man vil råde patienter over 40 år til ikke-operativ behandling.

Habituel instabilitet uden traume bør henvises til en afdelingen med ekspertise i komplekse skulderskader med henblik på at vurdere indikationen for yderligere udredning og operativ behandling.


Operation:

Ved en skulderstabiliserende operation sys ledlæben og ledkapslen tilbage på plads. Operationen udføres som regel som kikkertoperation (artroskopi) og i et ambulant forløb, hvor patienten udskrives på selve dagen. Efter operation skal skulderen holdes i ro i nogle uger i en armslynge, inden der startes struktureret træning i fysioterapeutisk regi. Afhængig af aktiviteten, som patienten ønsker at vende tilbage til, skal der regnes med en genoptræningsperiode på ca. 3-6 måneder.

En vellykket operationen forhindrer i >90% at skulderen går ud af led igen.

Ledhovedet sidder ind i ledskålen og er dækket af muskler og sener.

Når skulderen går ud af led (luksation) vil den oftest glide fremad. Dette kaldes en forreste skulderluksation

Røntgenbilledet viser, at skulderen ikke længere sidder i ledskålen.