den bevægeindskrænkede skulder

Frossen skulder (Adhæsiv kapsulitis)

Baggrund

”Frossen Skulder” er en betegnelse for en irritationstilstand i skulderleddets kapsel.

Skulderens ledkapsel skrumper og bliver stram (fig. 1), og der er svære smerter i hele skulderen, som kan stråle ned i overarmen eventuelt helt ud i hånden. Der kommer efterhånden udtalt bevægeindskrænkning i alle retninger.

Frossen skulder optræder oftest i 40-60 års alderen og hyppigere hos kvinder end mænd.

Tilstanden kan opstå efter en skade mod skulderen (f.eks brud), som en komplikation til en vellykket skulderoperation eller spontan uden udløsende faktor. Diabetikere og patienter med stofskiftesygdomme har en øget risiko. Oftest er årsagen til lidelsen imidlertid ukendt. I op til 30% af tilfælde vil den modsætte skulder også blive ramt på et tidspunkt.

Tilstanden varer som regel mellem 6 og 18 måneder, forsvinder af sig selv og kan varierer betydelig i graden af smerten og bevægeindskrænkningen.

Fig. 1 viser skulderleddet med en irriteret kapsel. Tilstanden er meget smertefuld og medføre at skulderen bliver stiv, så den ikke kan bevæges frit.

Symptomer

Forløbet af en frossen skulder kan inddeles i 3 stadier.


Stadium I: Smertestadium – varer ca . 3-8 mdr .

Stadium II: Adhæsionsstadium med tiltagende stivhed og aftagende smerter - varer 4-6 mdr .

Stadium III: Ophelingsstadium med sparsomme smerter, men betydelig stivhed – varer 1-3 mdr .


Tilstanden kommer oftest snigende. I begyndelsen er tilstanden præget af smerter (stadium I) og den tiltagende indskrænkning af bevægeligheden i skulderen. I nogle tilfælde er bevægeligheden i skulderen helt ophævet. I en senere fase vil smerterne aftage, men ledstivheden forsætter (Stadium II). Efterhånden vil der komme bedre bevægelighed (stadium III).


Behandling

Behandlingen er svær og kræver stor tålmodighed af alle parter. Hovedfokus ligger på symptombehandlingen mens man afventer spontanforløbet. I begyndelsen kan armen kun holdes i ro, og ordineres som regel smertestillende medicin. Blokadebehandling med indsprøjtning af binyrebarkhormon kan være en del af behandlingen, mens struktureret træning først vil komme på tale når patienten ikke længere har hvilesmerter.

Eftersom varigheden af en frossen skulder er uvist, kan en kikkertoperation allerede i den tidligere sygdoms fase overvejs for at muligvis afkorte forløbet.


Operation

Formålet med operationen er at bedre bevægeligheden og dermed reducere smerterne under aktivitet. Indgrebet foretages som kikkertkirurgi (artroskopi), hvor ledkapslen løsnes hele vejen rundt. Efter operationen opstartes intensiv fysioterapi for at undgå tilbagevenden af stivheden. Træningsforløbet varer 3 – 6 måneder.

Succesraten ved operationen er ca. 75 %, således at du efter genoptræningen opnår reduktion af smerterne og bedre bevægelighed. Der er 15-20% risiko for at få lidelsen i begge skuldre.