hofteartroskopi

Hofteartroskopi

Baggrund

Hofteartroskopi er en relativt ny behandlingsform, som over de sidste 10 år er blevet en fast del af behandlingen af ikke slitage relaterede hofteledssmerter i Danmark. Behandlingen kræver stor ekspertise både når det kommer til selve operation, men i lige så høj grad, når det kommer til udredning og udvælgelse af patienter til operation.


Tilstande som er velegnede til hofteartroskopi er:

  • skader i ledlæben
  • skader i brusken (bortset fra slitage)
  • knogleforandringer på lårben eller bækken (femoro-acetabular impingement - FAI)
  • frie ledmus


Tilstande som ikke primært er egnet for en hofteartroskopi er:

  • hofteledsartrose (slitage)
  • hoftedysplasi (hofteskred)
  • smertefulde tilstande fra bløddelene uden direkte relation til selve hofteled (hofteklik, springhofte, slimsæksbetændelser m.m.)


De fleste af disse tilstande kan identificeres med et standardiseret røntgenbillede af bækkenet (ikke den pågældende hofte alene), hvorfor dette også er en forudsætning for udredningen på Idrætskirurgisk Enhed.


Selve hofteartroskopien foregår i fuld bedøvelse og ved brug af et særligt operationsleje, så hofteleddet kan åbnes op, undersøges tilstrækkeligt og skaderne behandles. Indgrebet er relativt skånsomt og kræver sjældent mere end to små snit på ydersiden af lårbenet.

Som udgangspunkt kan patienten udskrives få timer efter operationen. Dette sker efter patienten er blevet informeret om indgrebet af kirurgen og har fået alle relevante oplysninger vedrørende sårpleje og genoptræning af henholdsvis sygeplejerske og fysioterapeut.

Efter få dage på krykker, opstartes genoptræning i fysioterapeutisk regi. Der må påregnes aflastning af hoften i ca. 2 uger, sygemelding i 4-6 uger og et samlet genoptræningsforløb på 3-4 måneder. Inden sportslige aktiviteter kan genoptages, går der som regel 6 måneder.

De fleste patienter oplever en mærkbar forbedring allerede 4-6 uger efter indgrebet.

Smerteårsager

Udredning

Behandling

Resultater og Prognose

FAQ

Hvad er en hofteartroskopi?

En hofteartroskopi er en kikkertoperation af hofteleddet.

Ved operationen indføres en kamera og forskellige andre instrumenter gennem 2-3 ca 1 cm lange snit på forsiden og ydersiden af hoften/låret (fig. 1). Afhængig af skaden varer operationen mellem 1-2 timer. Hertil skal lægges tiden til klargøringen, bedøvelsen og opvågningen, så at man sammenlagt må regne med en procedure, som tage det meste af en dag. Patient udskrives samme dag efter de er blevet informeret om indgrebet af kirurgen, sårplejen af sygeplejersken og genoptræningen af fysioterapeuten.

Indgrebet foretages i fuld narkose (general anæstesi) og patienten skal derfor være fastende. Pladsen i hoften er meget snævert, hvorfor man skal trække kraftigt i bens længedeakse for at overhovedet kunne kikke ind i selve leddet.

Hofteartroskopi er blevet mere og mere udbredt inden for de sidste 10 år, men er efterhånden en vel accepteret og vel dokumenteret procedure. For at sikre en høj kvalitet i patientbehandlingen, findes kun få steder i DK, som har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at fortage behandlingen.

Fig. 1.: Illustrationen viser hvordan man via to mindre snit kan undersøge hoftenleddet og behandle det fleste skader og forandringer.

Hvornår fortager man en hofteartroskopi?

Artroskopisk operation i hofteleddet er afhængig af hvilken diagnose du har fået. Din sygehistorie, undersøgelsen hos lægen samt røntgen og evt. MR-skanning anvendes til at stille diagnosen inden operationen. En operation kan kun komme på tale når alle ikke operative, også kaldt konservative behandlingsmetoder som fysioterapi, blokadeanlæggelse, etc. er udtømt.

Patienter med udpræget slitage i hoftleddet (artrose) vil typisk ikke få tilbudt en hofteartroskopi, idet man har påvist, at resultaterne er dårlige og patienten ikke vil kunne forvente en bedring af generne. Det samme gælder patienter, som har medfødte forandringer i deres bækken, såkaldt hoftedysplasi. Her skyldes smerterne i bækkenet en ubalance mellem hofteskålen og hoftehovedet.

På Idrætskirurgisk Enhed udredes alle patienter i et tæt sammenarbejde med Idrætsmedicinsk Afdeling M81, vores afdeling for kunstige led og Rigshospitalets ortopædkirugiske afdeling. På denne måde prøver vi at sikre, at alle patienter, som bliver set i vores regi bliver udredt og fulgt uanset smerteårsag.

Hvad vil man typisk operere for ved en hofteartroskopi?

Ved en hofteskopi vil man typisk behandle erhvervede skader i og omkring hofteleddet. Formålet er at opdage og behandle disse forandringer inden de fører til nedslidning af selve hofteleddet, også kaldt hofteartrose. Efter man dog ikke kan garantere at udsætte udvikling af slitage i hoften er det primære mål at lindre patientens symptomer.