hofte og lyske

Smerter omkring hofteleddet kan have forskellige årsager og en operation er i de færreste tilfælde den primære behandling. Før man beslutter for en operation i og omkring hofteleddet, skal alle mulige andre smerteårsager udelukkes.

I samarbejde med Institut for Idrætsmedicin (M81) og Rigshospitalets ortopædkirurgiske afdeling udredes alle vores patienter i henhold til den aktuelle viden på området. Behandlingen for de forskellige, smertefulde tilstande i og omkring hoften er forbeholdt forskellige afdelinger, afhængig af sundhedstyrelsens specialeplan.

Mens behandlingen af slitage i hoften som udgangspunkt kan varetages af alle ortopædkirugiske afdelinger, behandles overbelastningstilstande i muskler og sener i reumatologisk regi, hoftedysplasi udelukkende på landets 3 universitets hospitaler (Rigshospitalet, Odense og Aarhus) og smertetilstande fra hofteleddet uden tegn på slid, bløddels involvering eller hoftedysplasi på kun 12 private og offentlige ortopædkirurgiske afdelinger heriblandt Idrætskirurgisk Enhed Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Udgangspunktet for en korrekt henvisning og dermed sikring af at patienten bliver set det rigtige sted er et røntgenbillede af bækken (og ikke kun af den symptomgivende hofte).

hofteartroskopi

kikkertoperation af hofteleddet

Hoftedysplasi

medfødt hofteskred