den smertefulde albue

den smertefulde albue

Typiske problemer med albuen kan være smerter, hævelse, nedsat bevægelighed og/eller aflåsninger. Disse kan opstå på baggrund af akutte eller kroniske bruskskader, løsrevne brusk- eller knoglestykker (også kaldt ledmus) og ledhindebetændelse.

Ved en artroskopi vil man ofte kunne finde årsagen til dette og samtidig behandle den.

En almindelig lægeundersøgelse og evt. en røntgenundersøgelse af et sygt albueled kan sædvanligvis afgøre, om man vil tilbyde en kikkertoperation (albueartroskopi).

I nogle tilfælde vil man forud en operation foretage en ultralydsskanning, MR-skanning eller andre billedediagnostiske undersøgelser af albuen for at komme en diagnose nærmere.

Røntgenbillederne for oven viser en højre og en venstre albue. På billedet til højre kan man se forkalkninger omkring leddet og en ledspalte, som ikke længere er så tydelig som på den modsatte side. Dette tyder på kroniske bruskforandringer eller begyndende slitage.

Operationen

Albueartroskopi

En kikkertoperation i albueleddet (albueartroskopi) kan foretages i fuld bedøvelse eller i en bedøvelse, hvor kun armen sover, mens patienten selv er vågen. Selve operationen foregår med et artroskop, som er et kamera, der indføres i albueleddet gennem et tyndt rør. Røret føres ind i albueleddet gennem et lille snit i huden til en af siderne i albuen. Ofte vil flere små snit omkring albueleddet være nødvendige bl.a til indføring af forskellige instrumenter.

Under indgrebet kan de forskellige anatomiske strukturer vurderes og skader og forandringer behandles. Små stykker af løs brusk eller knogle, også kaldt ledmus, kan relativt simpelt fjernes med en lille tang. Bruskskader, arvæv eller ledhindebetændelse kan ”barberes” væk med en såkaldt shaver.


Aflastning og optræning

Efter operationen er det vigtigt ikke at overbelaste albueleddet, samtidig med at leddet skal holdes i gang, for ikke at blive stift. Denne balance opnås med en kortvarig immobilisering med en armslynge (ca. 2 uger) i kombination med, at man opstarter et genoptræningsforløb i fysioterapeutisk regi. Belastningen og graden af mobiliseringen er afhængig af selve operationen og de forandringer, man har fundet i leddet.

Resultat

Hos ca. 80% har operationen god effekt på smerterne og bevægeligheden. Men det afhænger selvfølgelig meget af hvilken lidelse, der er tale om, og hvilke procedurer, der er udført

Foroven: Illustrationerne viser forholdet mellem kikkert (artroskop) og albueleddet.

Foroven: Optagelse fra en kikkertoperation, som viser overarmens (opadtil) og spolebenens bruskoverflade. I baggrunden ses ledkapseln.