Idrætskirurgi


Vær opmærksom på at dette ikke er den officielle hjemmeside af Bispebjerg hospitals idrætskirurgisk enhed. Denne finder du under her:

Idrætskirurgi

På Bispebjerg Hospital udføres idrætskirurgi på høj niveau. Afdelingen ligger i bygning 5 (se kontaktinfo)


Idrætskirurgisk Enhed

M-idræt

B​ispebjerg Hospital

Indgang 5, 1. sal

Nielsine Nielsens Vej 3

2400 København NV​​​​​​​​


​E​-​​m​​​a​​il​​​​​​​:​ idraet.bispebjerg@regionh.dk

​Tlf:​​ 38 63 53 20 (Telefontid:​ 08:00 ​- ​12:​​0​0)​​​​​

​Fax: ​38 63 97 84

ESSKA kongres 2022

Henvisninger

hvem, hvorhen, hvornår?

Hvad er idrætskirurgisk enhed?

om afdelingen

Fagområder

Undersøgelser, behandlinger, m.m.

Forskning og Uddannelse

vi vil gerne vide så meget mere...

Er du klar til skisæsonen?

Ifølge Europæisk rejseforsikring tager omkring en halv million danskere på skiferie i vinterferien, hvoraf ca. 800 får behov for lægehjælp og rejseassistance. De fleste skader opstår på 2.-3. dagen, efter at man har gjort sig fortrolig med terrænet og begynder at være med risikovillig. Risikoen for skader stiger i takt med, at man bliver træt, hvorfor de fleste skader ses hen mod eftermiddagen, når (muskel-)kræfterne er ved at være brugte. Aldersgruppen mellem 40-50år er overrepræsenteret blandt skiskaderne.

Skiskader ses hyppigst i underekstremiteten og her specielt omkring knæet (ca. 40%). Ofte skyldes det, at skien ved styrt ikke udløses, og underbenet derfor tvinger knæet i en unaturlig stilling. Blandt snowboardere ses til gengæld flere skader i skulder og specielt håndleddene.

Hovedskader er relativt sjældne (< 2%), men kan have alvorlige konsekvenser. Det er derfor fornuftigt, at 3 ud af 4 skiløbere har hjelm på.

Opgørelse over skiskadernes lokalisation fra dec. 2019 til febr. 2020 iflg. SOS international.

Hvad kan du gøre for at reducere risikoen for at komme til skade under skiferien?

Før turen

Fysisk træning

Der er ikke belæg for at specifik træning inden skituren reducerer risikoen for skader, men god fysisk og mental form kan reducere risikoen. Særligt fokus bør lægges på lår-, balle- og lændemuskeltræning. For at opnå den ønskede effekt, bør træningen startes 4-8 uger før turen. Du kan starte med disse 4 øvelserne.BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS/REJSEFORSIKRING

Det kan være dyrt at søge lægehjælp, specielt udenfor EU. Det er vigtigt at sikre sig, at behandlingen og hjemtransporten ikke skal betales af egen lomme. Husk at det blå sygesikringsbevis IKKE dækker hjemtransporten fra ikke-nordiske lande!

Forhåndsgodkendelse fra forsikring

Har du været syg eller er du blevet opereret i ugerne op til skituren, bør du sikre dig at din forsikring også dækker. Har du f.eks. lige har været igennem en korsbåndsoperation, er det ikke sikkert at forsikringen dækker en skade i det nyligt opererede knæ.

Under turen

Kend spillereglerne

Det internationale skiforbund FIS har udarbejdet guidelines for ansvarlig adfærd, hvordan man bør opføre sig på pisten. Specielt for nybegyndere er det vigtigt at kende disse.


Kend dine grænser

Det er hårdt at stå på ski, så stop mens det er sjovt. Risikoen for skader stiger i takt med, at man bliver træt og uopmærksom.


Kend dit udstyr

Det er vigtigt at have det rette ski- og sikkerhedsudstyr. Benyt dig af professionel vejledning, så støvlerne passer, og bindingerne udløses korrekt. HUSK: en for stram binding er den største enkeltfaktor for en alvorlig knæskade.

efter skaden

Kontakte din rejseforsikring

så udredning, behandling og evt hjemtransport koordineres med det samme. Som udgangspunkt dækkes kun behandling(en) som svarer til det, man kan forvente af få tilbudt i Danmark. Så vent med at takke ja til en operation på de top tunede skihospitaler, indtil du har fået grønt lys fra forsikringen.

Sikre dig dokumentation

i form af en kopi af lægejournalen og røntgen-/skanningsbillederne, så din læge hurtig kan sætte sig ind i forløbet. Nogle skader kan din praktiserende læge uden problemer behandle (forstrækninger, simple ledbåndsskader), andre kræver yderligere udredning og eventuel operation.


Er du eller din egen læge i tvivl om behandlingen, da bed vedkommende om at kontakte den vagthavende ortopædkirurg på dit hjemsygehus. Idrætskirurgisk Enhed på Bispebjerg Frederiksberg Hospital har en vagthavende idrætskirurg, som gerne står til rådighed for lægelig sparring med de praktiserende læger fra vores optageområde

SAKS Fellowship 2021

I denne uge har M51 haft fornøjelsen at have afd. læge Annika Winther på besøg på afdelingen. Annika, som til dagligt arbejder som idrætskirurg på Hverlev/Gentofte hospital, har fået tildelt Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) fellowship 2021. Fellowship består af tre ugers ophold på 3 forskellige danske ortopædkirurgiske afdelinger med idrætstraumatologisk subspeciale.

++++ ESSKA online congress 2021 ++++

Corona har også sat sit præg på årets sportskongres, som i år afholdes online. Idrætskirurgisk Enhed holder sig opdateret ved at invitere verdens førende hoveder online til Bispebjerg Hospital.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Idrætskirugisk Enhed har deltaget i ESSKA kongressen 2021, hvor afdelingen også har været præsentere deres forskning.

PROM poster.pdf
albue poster.pdf
børne acl poster.pdf
ESSKA adipocytes poster.pptx

Idrætskirurgisk Enhed har i år igen fået mulighed for at præsenterer resultater fra vores forskellige forskningsområder, her i blandt hofteartroskopi, albue- og knækirurgi men også basic science.

Alle poster og foredrag blev oploaded til ESSKA serveren, så viden kan deles med sikker Corona-afstand.

Susanne - Kopi.pdf
hofte poster.pdf

online præsentationer

Martin Rathcke

Tim H Pedersen

Birgitte H Kjær

++++++++++ ESSKA online congress 2021 ++++++++++

ESSKA Fellowship 2019


Billedegalleri

10 år Idrætskirurgisk Enhed M51

Jubilæum holdes passende med hjemmelavede sportsdrinks

I dag for 10 år siden blev Idrætskirurgisk Enhed åbnet. I denne anledning blev der holdt reception på afdelingen.

Hospitalsdirektionen, repræsenteret af Gitte Fangel, gratulerer Idrætskirurgisk Enhed på hospitalets vegne.

Som for 10 år siden jubilæums kransekage